Mit ad nekünk a lean?

Holden blogjáról loptam a következő remek kis párbeszédet. Azt hiszem, minden benne van, amit a leanről tudni kell. :)

"-Elvesz mindenünket a nyomorult! Kiszipolyoz minket, és nemcsak minket. Munkatársainkat és azok munkatársait is.
- És munkatársaink munkatársainak munkatársait is - vette át a szót Szten.
- Jól van Szten, ne lovalld bele magad - intette Redzs.
- És mit adott nekünk mindezért cserébe? - kérdezte, majd karját keresztbe fonva mellén, ajkán gúnyos mosollyal hátradőlt, mint aki nem vár választ. Azonban valaki jelentkezett a hallgatóság első sorából.
- Készletcsökkentést.
- Mit? - kérdezte döbbenten Redzs.
- Készletcsökkentést.
- Ó igen. Igen. Azt neki köszönhetjük. Igen, ez igaz.
- És átfutási idő csökkentést - hallatszott hátrábbról.
- Ó, igen, az átfutási idő- helyeselt most Szten, és Redzshez fordult. - Ne feledd, milyen sokáig tartott a folyamat előtte!
- Jól van - hagyta helyben Redzs -, elfogadom. A készletcsökkentést meg az átfutási idő csökkentést. Ezt a két dolgot a leannek köszönhetjük.
- És az 5S.
- Persze, nyilvánvaló, az 5S. Ez nem is vita tárgya, ugyebár. De eltekintve az 5S-től, a készletcsökkentéstől, az átfutási idő csökkentéstől...
- Hatékonyabb kommunikáció!
- Ergonomikus munkavégzés!
- Környezetvédelem!
- Jó, jó, elég volt - próbált rendet teremteni Redzs.
- És az ötletdoboz!
- Igen! - emelte föl a lyukas kanalat Frenszisz. - Az tényleg nagyon hiányozna Redzs, ha nem lenne lean, az ötletdoboz.
- Hibamegelőzés- tódította valaki.
- És, hogy a folyamataink standardizáltak, Redzs - mondta Szten. Frenszisz helyeslően bólogatott.
- Nagyon jól tudja - mondta a hallgatóság felé kacsintva -, hogy kell rendet tartani. Lássuk be, csak a lean képes rá  e g y  i l y e n  helyen, mint ez.
- Jól van! - Redzs már nagyon ideges volt - De eltekintve a 5S-től, a készletcsökkentéstől, az átfutási idő csökkentéstől, a hatékonyabb kommunikációtól, az ergonómiától MIT TETT A LEAN ÉRTÜNK?!?
- Nyugalmat hozott - mondta valaki.
- Ó - legyintett Redzs - nyugalmat... DEMAGÓG!"